Πάζλ

Πεταλούδα (15 κομμάτια)

Πεταλούδα (20 κομμάτια)

Λιβελούλα (15 κομμάτια)

Νεροχελώνα (20 κομμάτια)

Αλκυόνη (25 κομμάτια)

Νεροκοτσέλα (20 κομμάτια)

 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δήμου Τρικκαίων