Φύλλα έργου

Σύγκριση γεφυριών

Καταγραφή σκουπιδιών

Παροιμίες

Ποτάμια… Φλέβες Εθνών

Ένα μύθο θα σας πω για…«Φαλαρίδες, Νερόκοτες και Στυμφαλίδες»!

Παιχνίδι γνώσεων «Σουσουράδα σουσουράδα ψέματα μου λες αράδα……»

Τα ποτάμια στη μουσική και στην ποίηση

Η ιστοριογραμμή του Ληθαίου

Ποτάμι και Διαπολιτισμικότητα

Παιχνίδι πεδίου “Γράφω με το σώμα μου του Ληθαίου την ιστορία”

Χαρτοδιπλωτική (Origami)

Σταυρόλεξο

Κρυπτόλεξο

Ακροστιχίδα

Λαβύρινθος

Μαγική συνταγή

Ηλεκτρονικά παχνίδια

Χρωματίζω τα πουλιά

Τα ποτάμια στη ζωγραφική

Πουλιά – σκιές

Παιχνίδια και δραστηριότητες πεδίου

Παιχνίδι ρόλων

Καταιγισμός ιδεών - Ιδεοθύελλα

Αντιπαράθεση απόψεων

Πλοήγηση στο Ληθαίο με τη χρήση λογισμικού

Εικαστικά

 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δήμου Τρικκαίων